Slova autora:

Takřka všechny události zde popsané a odehrávající se ve střední Evropě vycházejí sice z reálných skutečností, jsou ale různě pozměněny, literárně upraveny, časově zpřeházeny. Žádná postava se nedá ztotožnit se žijící osobou. Veškerá případná podobnost s reálnými osobami či událostmi je čistě náhodná a může znamenat pouhý pravdivý střípek obklopený fikcí, vytržený z reálných souvislostí.

 

Kontakt:

pozvankaodmafiana@gmail.com

+420 603 454 455

 
© 2017 Website.com - Your Website Slogan | Privacy Policy | Terms of Use